مهارت های نرم اساسی برای استخدام در هر سازمانی

یکی از مواردی که برای استخدام و یافتن کار موردتوجه است، کسب مهارت‌های ضروری جهت انجام وظایف محوله در یک شغل است. با داشتن این نوع از مهارت‌ها، نه‌تنها می‌توانید راحت‌تر در شغل موردنظر خود استخدام شوید، بلکه امکان کار در شرکت‌های بزرگ و معتبر را نیز خواهید داشت. حتی پیشرفت و ارتقای شغلی شما تا اندازه زیادی به نوع […]

چگونه یک رزومه کاری خوب داشته باشیم؟

حتما شما نیز این موضوع را قبول دارید که نحوه نوشتن رزومه، مانند نوشتن نامه یا یادداشت اتفاقات روزانه در دفتر خاطرات نیست. چراکه قرار نیست شما رزومه کاری را برای خود نوشته و هر از چند گاهی که دلتان تنگ شد، برای مرور مطالب آن سری به رزومه خود بزنید! اگرچه رزومه نیز در رابطه با شخص شما است، […]